Bokningsvillkor


Avbokning görs på telefon 033-17 18 92 eller till konferens@astern.se

För grupper under 100 personer gäller:

  • För kostnadsfri avbokning ska avbokning ske senast fyra (4) veckor före arrangemangets start.
  • Därefter debiteras beställaren 75 % av värdet på beställningen (lokalhyra, måltider, teknisk utrustning etc.
  • Vid avbokning senare än två (2) veckor före ankomsten debiteras hela arrangemangets bokade värde (lokalhyra, måltider, teknisk utrustning etc.)
  • Beställaren får avboka högst 10 % av deltagarna utan kostnad fram till kl. 15:00 dagen före bokad ankomst. Därefter debiteras beställaren hela värdet på beställningen.

För grupper över 100 personer gäller:

  • För kostnadsfri avbokning ska avbokning ske åtta (8) veckor före arrangemangets start.
  • Därefter debiteras beställaren 75 % av värdet på beställningen (lokalhyra, måltider, teknisk utrustning etc.) – om inte lokalerna kunnat återsäljas.
  • Vid avbokning senare än fyra (4) veckor före ankomsten debiteras hela arrangemangets bokade värde (lokalhyra, måltider, teknisk utrustning etc.) – om inte lokalerna kunnat återsäljas.
  • Beställaren får avboka högst 10 % av deltagarna utan kostnad fram till kl. 15:00 dagen före bokad ankomst. Därefter debiteras beställaren hela värdet på beställningen.
Astern 67 (2)