Historia

Från bomullslager till konferenscenter

Redan på 1980-talet fördes diskussioner hos Pulsen om hur den gamla byggnaden i kvarteret Astern i Borås, som en gång varit ett bomullslager mitt i tekoindustrins vagga, skulle användas.

Astern 23

Astern mat och möten 2023

Vår mission är att skapa en puls som flödar, förenar och ger människor möjlighet att mötas. Detta vill vi göra på ett så hållbart och cirkulärt sätt som möjligt. Läs mer om vårt dagliga arbete.