Vi har bestämt oss...

Vi vill göra mer för miljön!

I vårt dagliga arbete jobbar vi med hur vi, idag och på lång sikt, ska förena vår verksamhet med ett starkt miljötänk. Astern mat och möten har, ur ett hållbarhetsperspektiv, en strävan och ambition om ett cirkulärt arbete.

Läs mer om hur vi arbetar
Miljöarbete Astern