Vi har bestämt oss...


Vi vill göra mer för miljön!

Av den anledningen är vi Borås första KRAV-certifierade lunch- och konferensanläggning. Sedan starten 2002 har vi serverat vällagad mat med fokus på färska, kvalitativa råvaror i säsong.

Astern är KRAV-certifierad på nivå 1, vilket innebär att minst 25 % av det totala inköpsvärdet, eller minst femton basråvaror, används i all matlagning.

I vårt dagliga arbete jobbar vi med hur vi, idag och på lång sikt, ska förena vår verksamhet med ett starkt miljötänk. Astern mat och möten har, ur ett hållbarhetsperspektiv, en strävan och ambition om ett cirkulärt arbete.

 

Läs mer om hur vi arbetar
Astern 60