Vårt hållbarhetstänk


Våra kolsyremaskiner filtrerar vanligt kranvatten till högkvalitativt dricksvatten. På så sätt minskar vi bl a antalet transporter.

Vi arbetar med råvaror i säsong och nästan uteslutande med ekologiska mejerivaror och frukt. Hos oss hittar du tex inte gurka och tomater i januari men däremot alla sorters färger på kål!

Vårt hembakta bröd och våra kakor bakas i största möjliga mån på ekologiska råvaror och närodlat mjöl. Vårt kaffe och te är självklart Eko- och Fairtrade-certifierat.

Matsvinn är ett stort problem, framför allt ur miljösynpunkt. Vi arbetar varje dag för att minimera matsvinnet och säljer "räddad mat" i våra obemannde ASTERN MARKET hubbar på flera ställen i Borås. 

Vi sorterar givetvis allt vårt avfall och vi använder uteslutande fossilfri el och merparten är även förnyelsebar.

Vi ser det som vårt ansvar är att aktivt sträva efter att öka kunskap och medvetenhet om miljöfrågor hos såväl anställda, kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Astern 55